Nokian Network monitor

Johdanto

Network monitor on Nokian puhelimien toimintatila, joka on tarkoitettu puhelimen ja matkapuhelinverkon toiminnan testaamiseen. Tilassa puhelimen näytössä operaattorin nimen (logon) ja muun informaation korvaa lukuisat testinäytöt. Toimintatila on aktivoitavissa suurimpaan osaan Nokia GSM -puhelimista.

Nämä sivut on kirjoitettu erityisesti Nokia 6110 -puhelimen kannalta. Network monitor on kuitenkin sisällöltään samankaltainen kaikissa muissakin DCT3-sukupolven Nokia-puhelimissa. Siispä tämä informaatio soveltuu myös 5110-, 6150-, 3210-, 3310-, jne. puhelimille.


Testitilan aktivointi

Network monitorin aktivointi tehdään PC-ohjelmistolla. Yksi hyvä ilmaissovellus Net Monitor -valikon aktivoimiseen PC:llä on Andreas Schmidtin N-Monitor. N-Monitor tarvitsee ainoastaan FBUS-kaapelin toimiakseen. Ohjelma aktivoi menukohdan automaattisesti onnistuneen yhteydenoton jälkeen.

- Kun toiminto on aktivoitu, Net monitor -valinta löytyy puhelimen päävalikosta. Valitse se ja kirjoiteta kohtaan Test luku 01. (Luku 00 poistaa testinäytön, mutta jättää Net monitor -valinnan päävalikkoon.)
- Tämän jälkeen voidaan näytöistä toiseen siirtyä myös nuolinäppäimillä.

Osassa testinäyttöjä on manuaalisesti muutettavia valintoja, joiden muuttaminen tapahtuu valitsemalla näytön kohdalla Valikko - (nuoli ylös) - Valitse - OK.


Testitilan poistaminen puhelimella

Net monitor -valikko voidaan poistaa puhelimesta helposti. Mene Test-kohtaan puhelimessa, kirjoita 241 ja paina OK. Huomaa, että tämän jälkeen valikkoa ei enää voi puhelimen avulla uudelleenaktivoida.

Kirjoittamalla 242 kehotteeseen voidaan poistaa kaikki testit lukuunottamatta testejä 1 - 19 (eli siirtyä verkko-operaattorien testitilaan).


Testitilan haittapuolet

Kun Network Monitorin testit on päällä, toimii puhelin normaalisti, paitsi seuraavat seikat häiritsevät normaalia käyttöä:

- Soittajan numero, nimi tai ryhmän tunnuskuvake ei näy puhelimeen soitettaessa,
- operaattorin nimi tai logo ja valittu käyttöprofiili sekä muut normaalitilan näyttämät eivät näy,
- kirjoitettua tai tekstiviestistä poimittua numeroa ei voi muokata ollenkaan,
- puhelinnumeromuistiin ei pääse suoraan nuolinäppäimillä, vaan on käytettävä aina näppäintä Nimet (tai Menu 51xx-sarjassa),
- soitetut numerot saa näkyviin vain menun kautta (51xx-sarja) ja
- akun kulutus on hieman suurempi.

Voit kuitenkin jättää Net monitor -kohdan valikkoon. Näyttöjen poistaminen näkyvistä kirjoittamalla 0 Test-kohtaan poistaa em. ongelmat.


Esimerkkejä testien sisällöstä

Yllä oleva linkki vie suomenkieliseen artikkeliin, jossa kerrotaan kiinnostavista (ja "hyödyllisistä") Network monitorin näyttämistä.

Pidä *-näppäintä painettuna muutama sekunti näyttääksesi testin ohjesivun. Voit liikkua eri testien ohjesivuilta toiselle nuolinäppäimillä. Palataksesi testinäyttöön, paina ja pidä *-näppäin painettuna uudelleen. (Ohjenäyttöjä ei ole kaikissa puhelimissa. Yleensä ne löytyvät 5110- ja 6150-puhelimista. Ne puuttuvat yleensä 6110:ista.)


Testitila ilman SIM-korttia tai PIN-koodia

Puhelin aloittaa verkkomittaukset ja sisäiset tarkistukset heti virran kytkemisen jälkeen. SIM-korttia tai PIN-koodia ei tarvita, mutta ilman näitä et pääse seuraamaan lukemia puhelimen käyttöliittymän kautta. Nähdäksesi testien arvot ilman SIM-korttia tai PIN-koodia, puhelin pitää kytkeä PC:hen ja tutkia testinäyttöjä sitä kautta.

Huomaa, että kun puhelimessa ei ole SIM-korttia, se ei ole sidottu yhteen tiettyyn verkkoon. Ilman SIM-korttia voit löytää "vieraiden" verkkojen tukiasemia, joita puhelin ei huomioi normaalin käytön aikana.

30.10.2005 - nuukiaworld@gmail.com
No email support or answers to technical questions.

To see NuukiaWorld's finest appearance, update your web browser!