PanuWorld FLASHMSG

Muutamia tuettuja erikoisviestityyppejä


 Luokan 0 "flash-" tekstiviestit

Luokan 0 tekstiviestit ilmestyvät vastaanottajan puhelimen näytölle välittömästi ilman näppäimenpainalluksia. Normaalisti niiden lähettäminen on tehtävä esim. GSM-puhelimeen kytketystä tietokoneesta. PanuWorld FLASHMSG mahdollistaa näiden "flash-viestien" kirjoittamisen myös mm. Nokia 5100/6100 -sarjan puhelimilla.

 1. Valmistele puhelimesi tallentamalla tekstiviestimuistiisi (SIM-kortille) "luokan 0 viestipohja". Tämä tapahtuu ajamalla PanuWorld FLASHMSG ja valitsemalla viestityyppi "Class 0 Templates". (Ainoastaan tässä vaiheessa tarvitsee puhelin kytkeä PC:hen. Nokia Data SuiteTM -ajurit tarvitaan vain jos puhelin on 5100/6100-sarjasta.)
 2. Aseta puhelimen viestiasetuksissa viestien muodoksi "Sähköposti".
 3. Avaa viestipohja omien tekstiviestien kansiossa (se on tyhjä viesti) ja valitse "Välitä edelleen".
 4. Kirjoita viestisi "Sähköpostiosoite"-laatikkoon. Enintään 50 kirjainta mahtuu, mutta kaikki operaattorit eivät välitä perille edes kaikkia näitä 50:ä.
 5. Kirjoita vastaanottajan numero ja lähetä!


 Tekstiviestit vilkkuvilla merkeillä

Ainakin osassa Nokian matkapuhelimia on mahdollista näyttää tekstiviestejä, joissa on vilkkuvia merkkejä. Tämä onnistuu, jos viesti on koodattu UCS2-merkistöllä. (Vaikka tämä voi olla virhe Nokian puhelimissa, itse UCS2 on standardi ISO/IEC 10646.)

Nokian puhelimilla ei viestejä voi luoda (eikä osassa muokata), vaikka niitä voidaan tallentaa muistiin ja näyttää näytöllä. PanuWorld FLASHMSG:llä voit kuitenkin kirjoittaa tekstiviestejä vilkkuvin merkein lähettää niitä puhelimellasi edelleen normaalin tekstiviestin hinnalla.

 1. Käynnistä PanuWorld FLASHMSG ja valitse "(Blinking) Messages".
 2. Valitse viestin luokka (luokka 0 / normaali) (katso yllä olevaa selvitystä luokan 0 viestien erikoiskäyttäytymisestä).
 3. Kirjoita itse viesti (enintään 70 merkkiä) tekstilaatikkoon. Käytä Blink-tyyliä asettaaksesi vilkkumisen haluttuihin kohtiin.

  Esimerkki PC:llä: * Vilkkuu - ei vilku *
  Puhelimessa näyttää tältä: * Vilkkuu - ei vilku *

 4. Viesti tallentuu kytketyn puhelimen omien tekstiviestien kansioon. (Tässä vaiheessa tarvitsee puhelin olla kytkettynä PC:hen, jossa on Nokia Data SuiteTM -ajurit, jos puhelimesi niitä tarvitsee.)
 5. Avaa viesti omien tekstiviestien kansiossa (vilkkuvat merkit näkyvät viestissä jo nyt, jos oma puhelimesi tukee vilkkumista) ja valitse "Välitä edelleen".
 6. Varmista, että vastaanottajasi puhelin osaa näyttää vilkkuvat viestit oikein. Kirjoita vastaanottajan numero ja lähetä!

VAROITUS: Tämä mahdollisesti dokumentoimaton ominaisuus, joka mahdollistaa vilkkuvien merkkien lisäämisen tekstiviestiin, toimii vain osassa Nokia-puhelimia. Joissain puhelimissa viesti voi lyhentyä tai rivinvälit voivat vaihdella näytöllä. Myös väärät viestin osat voivat vilkkua.


 Ääni-, faksi- ja sähköpostiviestisymbolien ohjaus tekstiviestillä

Monet uudet puhelimet sisältävät valmiuden ilmoittaa odottavista erikoisviesteistä symbolein, jotka näkyvät puhelimen näytössä. Nämä symbolit esim. Nokia 5100/6100 -sarjan GSM-puhelimissa ovat: o_o FAX e. Operaattori ohjaa näitä merkkejä tekstiviestein, joissa on erityinen TP-UDH-otsake. Mutta tällaisia viestejä voit lähettää myös itse ja saada näin symbolit loistamaan puhelimesi näytöllä. Symbolit eivät katoa edes akkua irrottamalla.

 1. Käynnistä PanuWorld FLASHMSG ja valitse "Indicator Control".
 2. Valitse haluamasi viestityyppi (mitä symboleja haluat sytyttää tai poistaa). Yksi viesti pystyy kytkemään useita symboleja päälle ja pois.
 3. Tallenna viesti puhelimeen.
 4. Avaa viesti omien tekstiviestien kansiossa (viestin teksti kertoo sen toiminnan) ja valitse "Välitä edelleen".
 5. Kirjoita vastaanottajan numero ja lähetä!

VAROITUS! "Indicator control" -viestien lähettäminen ilman vastaanottajan lupaa on kielletty. Epätoivotut viestit voivat olla harmillisia. Viestin lähettäjä vastaa kaikista ongelmista ja kustannuksista, jotka johtuvat väärinkäytöstä.

- Symbolien poistaminen

Symbolien poistaminen tapahtuu PanuWorld FLASHMSG -ohjelmalla luomalla symbolienpoistoviesti: Valitse kaikki "off"-kohdat "Indicator Control" -lehdeltä ja lähetä viesti kohdepuhelimeen.

PanuWorld FLASHMSG ei välttämättä kykene poistamaan symboleja, jotka on aktivoitu jollain toisella sovelluksella. Lisäksi GSM-standardeissa on määritelty, että symbolien poistoviesti voidaan hyväksyä vain samasta numerosta kuin alkuperäinen symbolit sytyttänyt viesti. NuukiaWorld ei voi poistaa puhelimessasi näkyviä symboleja. Mikäli näet symbolit aktivoineessa viestissä PanuWorld FLASHMSG:n kotisivujen osoitteen, viesti on tehty tällä ohjelmalla ja voit myös nähdä täten lähettäjän tiedot. Lähettäjä on vastuussa väärinkäytöstä.

Huomautus: Ääni-, faksi- ja sähköpostiviesti-ilmaisimien poistaminen ilman erityistä viestiä on puhelinmallista riippuvaista. Esimerkiksi Nokia 6110 -puhelimessa indikaattorit saa katoamaan, kun vaihtaa puhelimeen tilapäisesti toisen SIM-kortin ja kysyttäessä syöttää PIN-koodin.

Suurin osa testeistä on tehty Nokia Data Suite 3.0 -ohjelmalla ja Nokia 6110 -puhelimella. Toiminnot on testattu Soneran ja Radiolinjan verkoissa. Tarkkaa tietoa toimivuudesta muissa tapauksissa ei ole.

15.10.2000 - nuukiaworld@gmail.com
No email support or answers to technical questions.

To see NuukiaWorld's finest appearance, update your web browser!