Ulkomaalaisten osinkojen veron laskenta

Ulkomaille maksettu vero, jota ei ole vähennetty verovuonna?

"Ulkomaille maksettu vero, jota ei ole vähennetty verovuonna" — siis mitä ihmettä? Ihmetyttääkö tällainen rivi verotuspäätöksessäsi? Miksi ruotsalaisista osingoista (esim. Nordea, Teliasonera) Ruotsiin maksettua 15 %:n lähdeveroa ei vähennetä kokonaan pääomatuloveroista, vaan osa on jätetty vähentämättä? Suomalainen osinkoverohan (2008) on 28 % 70 %:sta osinkoa (eli 19,6 % koko osingosta), joka on suurempi kuin ruotsiin maksettu 15 % — Ruotsiin maksettu verohan pitäisi siten pystyä täysimääräisenä vähentämään suomalaisesta verosta!

Esimerkki

Erittelyosa kertoo saadut ulkomaiset (ruotsalaiset) osingot ja niistä ulkomaille maksetun lähdeveron:
11 MUUT ULKOMAAN TULOT
11.2 Ulkomaan pääomatulot
NORDEA PANKKI SUOMI OYJ
RUOTSI
Osingon määrä 1 983,00
Lähdevero 297,45
TELIASONERA AB
RUOTSI
Osingon määrä 840,62
Lähdevero 126,09

Osinkoja Ruotsista on saatu siis 2823,62 € ja niistä on maksettu veroa Ruotsiin 2823,62 € × 15 % = 423,54 €. Tähän asti siis ihan selkeää. Verotuspäätös kertoo vuorostaan Suomessa verotettavan osuuden:

Ulkomaan pääomatulot,
hyvitysmenetelmä 1 976,53
Osinkojen veronalainen
pääomatulo-osuus 11 856,36
Pääomatulot yhteensä 13 832,89

Verotettavaa on siis 70 % saaduista osingoista (koska 30 % osingoista on Suomessa verovapaata tuloa): 2823,62 € × 70 % = 1976,53 €. Suomalaisessa verotuksessa em. osinkojen vero on siten:

1975,53 € × 28 % = 553,43 €

Tästä voidaan hyvittää Ruotsiin maksettu vero kokonaisuudessaan ja jäljelle jää vielä maksettavaa Suomeenkin 129,89 €:

553,43 € – 423,54 € = 129,89 €

Miksi verotuspäätöksessä lukee silti:

MUUT TIEDOT
Ulkomaille maksettu vero, jota
ei ole vähennetty verovuonna
RUOTSI 8,54

PÄÄOMATULOJEN TULOVERO 2 904,39
Pääomatuloverosta vähennetty 415,00

415,00 € + 8,54 € = 423,54 €, eli osaa Ruotsiin maksetusta verosta ei siis ole hyvitetty suomalaisessa verotuksessa! Kuten yltä näkyy, pääomatuloveroa kokonaisuudessaan on kyllä reilusti enemmän kuin Ruotsiin maksettu 423,54 €, joten sekään ei hyvityksen määrää voi rajoittaa. Missä syy?

Vastaus

Vastaus on niinkin "yksinkertainen" kuin "pääomatuloista tehtävät vähennykset". Esim. asuntolainan tai opintolainan korot vähennetään verotettavista pääomatuloista.

Asunto ja opintovelan korot     3 460,08
Verotettava pääomatulo 10 372,81

Tämän vuoksi pääomatuloveroa syntyy vähemmän:

10372,81 € × 28 % = 2904,39 €

No, mikä on silti syynä; syntyyhän vähennyksistä huolimatta pääomatuloveroa (2904,39 €) silti enemmän kuin Ruotsiin maksettu lähdevero (423,54 €), miksi ruotsalaista veroa ei siis ole hyvitetty kokonaan?

"rautalankavastaus"

Vähennyksiä ei vaan yksinkertaisesti vähennetä pois pääomatulojen summasta, vaikka verotuspäätöksen laskelmasta voisi näin olettaakin. Vähennykset "jyvitetään" kaikille pääomatuloille ensin ja ne vähentävät kunkin osingon verotettavaa summaa ennen veron laskentaa!

Esimerkissämme vähennyksiä on yhteensä 3460,08 € ja pääomatuloja kokonaisuudessaan 13832,89 €. Ruotsista saaduille osingoille jyvitetään niiden veronalaista osuutta vastaava osuus vähennyksien kokonaissummasta eli 494,40 €:

3460,08 € × 1976,53 € / 13832,89 € = 494,40 €

Niinpä verotettava osuus Ruotsin osingoista on vähennysten jälkeen:

1976,53 € – 494,40 € = 1482,13 €

Tästä lasketaan 28 %:n suomalainen pääomatulovero:

1482,13 € × 28 % = 415,00 €

Esimerkin ruotsalaisista osingoista syntyy Suomen verotuksessa siis vain 415,00 € pääomatuloveroa. Koska Ruotsiin on maksettu lähdeveroa tätä enemmän (423,54 €), Suomeen veroa ei tarvitse maksaa ollenkaan. Siksi verotuspäätöksessä lukee siis:

Pääomatuloverosta vähennetty      415,00

Koska suomalainen vero jäi vähennyksien vuoksi pienemmäksi kuin ruotsalainen lähdevero, kaikkea Ruotsiin maksettua veroa ei voitu hyvitettää. Hyvittämättä jäänyt osuus löytyy siis tästä otsikon mainitsemasta kohdasta "Ulkomaille maksettu vero, jota ei ole vähennetty verovuonna":

MUUT TIEDOT
Ulkomaille maksettu vero, jota
ei ole vähennetty verovuonna
RUOTSI 8,54

Eli ruotsalaiset osingot tulivat verotukseltaan siis tämän verran kalliimmaksi kuin suomalaiset vastaavat. Tämä on sitä ns. "EU-alueen osinkojen yhtenäistä verotuskohtelua".

Yhteenveto

Jos sinulla on pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä (esim. asunto- tai opintolainan korkoja), voi ne estää ulkomaille maksettujen lähdeverojen täysimääräisen hyvittämisen suomalaisessa verotuksessa. Hyvitys tehdään vain vastaavia ulkomaisia osinkoja koskevasta veron osuudesta, joka voi vähennysten vuoksi jäädä oletettua pienemmäksi.

 
To see PanuWorld's finest appearance, update your web browser!