Case Korvausilma Oy

Kuluttajan on vaikea pitää puoliaan taitavia ammattilaisia vastaan

Keväällä 2009 asioin eräänlaiseen remonttityöhön liittyen Korvausilma Oy -nimisen yrityksen kanssa. Työ sujui nopeasti ja siististi, mutta silti tulos ei ollut asiakkaan odotusten mukainen. Koska yrityksen edustaja taitavasti vältti kirjallisten dokumenttien tekemistä, ei jäljelle jäänyt mitään, minkä perusteella voisi mitään väärää tapahtuneenkaan.

Tarina on tosi, mutta ei erityisen dramaattinen. Mutta siitä voi oppia monia asioita, jotka toivottavasti isompien hankkeiden yhteydessä osaa välttää. Voit tietenkin välttää Korvausilma Oy:n kanssa asiointia, jos olet sitä mieltä, että he ovat toimineet epäsopivalla tavalla. Se on sinun oma päätöksesi. Tässä muistiossa pyritään olemaan ottamatta kantaa kummankaan osapuolen toimiin, ainoastaan kuvaamaan miten hanke eteni.

Kymmenen kohdan tiivistelmä

TYÖ: Biobe-merkkisten tuloilmaventtiilien asentaminen huoneiston ikkunakarmeihin. Tarkemmat venttiilimäärät ja kustannukset saikin selville vasta työn tekemisen jälkeen, vaikka sitä kirjallisena yritettiin kovasti hankkia etukäteen.
 1. Taloyhtiö antaa luvan asentaa uusia korvausilmaventtiilejä, mikäli osakas sellaisia omalla kustannuksellaan haluaa. Taloyhtiö esittää Korvausilma Oy:ltä saamansa tarjouksen, josta ilmenee venttiilin osien (35 €+ALV), varasuodattimien (3 €+ALV, "tarvittaessa") ja työtuntien hinnat (29 €/h+ALV) sekä tyypillinen asennusaika (0,5-1 h x 2hlö/venttiili).
 2. Korvausilma Oy:n myyjä on laskenut Excel-dokumenttiin (saatu isännöitsijän kautta) huoneistojen kokonaistilavuuksien perusteella arvion kunkin huoneiston vaatimien venttiilien määristä. Huoneistoani koskevan laskelman perusteena on pinta-ala=82,5 m², huonekorkeus=2,5 m, ilmamäärä=5 l/s/venttiili ja rakennusmääräysten mukainen vaatimus ilman vaihtumisesta vähintään kerran kahdessa tunnissa. Laskeman mukaan 6 venttiiliä tarvitaan. (Tarjouksen mukaisilla hinnoilla kokonaishinnaksi tulee silloin keskimääräisellä asennusajalla 574,62 € + rahti sis. ALV 22%.)
 3. Pyydän Korvausilma Oy:n myyjän käynnille huoneistoon ja haluan tietää montako venttiiliä todella tarvitaan johtuen huonejaosta, ikkunoiden koosta ja määrästä johtuen. Käynnin yhteydessä tai jälkeen uutta hinta-arviota ei pyynnöstä huolimatta anneta vaan kerrotaan suullisesti, että venttiilien määrä riippuu ikkunoista ja huonejaosta ja se katsotaan asennuspaikkakohtaisesti.
 4. Asennuspäivänä (asiakas poissa) asennetaan 9 kpl venttiilejä ja jätetään ylimääräiset varasuodattimet 9 kpl.
 5. Laskussa laskutetaan 924,75 € (9 venttiiliä @ 35 €+ALV, 9 varasuodatinta @ 3 €+ALV, 2x7 h työtä @ 29 €+ALV ja 10 €+ALV rahtimaksua), eli noin 50% enemmän kuin etukäteen annettujen dokumenttien perusteella oli tiedossa.
 6. Kirjallisen valituksen jälkeen myyjä soittaa ja sanoo, että asiakas on asennuspäivänä puhelimessa antanut luvan kahden isomman venttiilin vaihtamiseksi neljään pienempään. Mitään lupaa ei kuitenkaan asennuspäivänä kysytty, vaan myyjä soitti kerran apua asentajilleen lukkoon menneen ulko-oven avaamiseksi. Korvausilma Oy:n myyjä kertoi olevansa vaihtamassa kahta venttiiliä pienemmiksi, mutta koska työmiehet olivat asennuspaikalla odottamassa, avun oven avaamiseksi voi silti lähettää heti.
  Varasuodattimien toimittaminen oli kuulemma taloyhtiön kanssa sovittu. Isännöitsijän mukaan mitään ei kuitenkaan ollut pakko ostaa ellei osakas itse halua.
  Kirjallisen valituksen jälkeen Korvausilma Oy:n myyjä antaa asiakkaalle myös uuden huoneistotilavuuteen perustuvan laskelman, jossa ilmamääränä on käytetty 4 l/s/venttiili (joka Korvausilma Oy:n myyjän puhelimessa kertoman mukaan vastaa paremmin todellisuutta) ja laskettuna huoneiston venttiilitarpeena siten 8 kpl.
 7. Asiakas maksaa laskusta kiistattoman osan, eli 7 venttiiliä (alkuperäisen laskelman 6 kpl + 15% ylitys), 7/9-osan työtunneista ja rahdit, yhteensä 696,35 € sis. ALV 22%.
 8. Kuluttajaneuvoja selvittää asiaa puhelimitse. Hän soittaa takaisin ja kertoo, että osapuolet ovat asiasta eri mieltä ja hän ei voi ottaa kantaa kummankaan puolesta. Neuvona saan riidan viemisen kuluttajariitalautakuntaan, mutta kuluttajaneuvoja toteaa myös, että myyjä halunnee viedä asian ennemmin oikeuteen kuin noudattaa kuluttajariitalautakunnan päätöksiä.
 9. Asiakas maksaa laskusta loppuosan, koska mahdollisuutta ennakkoon ilmaistuun hintatasoon ei käytännössä ole. Maksu suoritetaan välittömänä tilisiirtona saman pankin sisällä.
 10. Korvausilma Oy:n myyjä soittaa seuraavana päivänä ja kertoo, että kuluttajaneuvoja on ollut hänen kanssaan täysin samaan mieltä että mitään epäselvää ei ole missään vaiheessa tapahtunut. Olen myös hänen mukaansa omavaltaisesti jättänyt laskun maksamatta ja Korvausilma Oy ei siksi pysty maksamaan työntekijöidensä palkkoja.
BTW: Venttiilien valmistajan Bioben mukaan venttiileissä vakiona olevat olevat karkeasuodattimet ovat pestäviä, eikä niitä tarvitse siksi uusia kovinkaan pian. Eli käytännön perustetta sille, miksi vaihtosuodattimet pakkomyytiin asennuksen ohella ei ole.

Tarkka tapahtumaloki

Tapahtumaloki kuvaa yksityiskohtaisesti projektin vaiheet päivän tarkkuudella. Mahdolliset kommentit ovat jälkikäteen kirjoitettu ja ne pohjautuvat ainoastaan tapahtumalokin antamiin tietoihin. Kommenttien ei siten pidä antaa vaikuttaa tapahtumien tulkintaan.

Päivä
Tapahtuma Kommentti
30.3.2009tiTaustaa: Taloyhtiön yhtiökokous antaa luvan huoneistojen omistajille asennuttaa omalla kustannuksellaan huoneistoonsa uudet korvausilmaventtiilit taloyhtiön valitseman urakoitsijan kautta, mikäli huoneiston omistaja näin haluaa. Myyjän luvataan ottavan yhteyttä kuhunkin huoneiston omistajaan ja tiedustelevan asennushalukkuudesta.- Taloyhtiö antaa luvan asennuttaa venttiilejä, jollaisia ei ilman ko. lupaa osakehuoneiston omistaja saa asentaa.
- Kukin huoneiston omistajan tulee sopia asennuksesta erikseen urakoitsijan kanssa.
15.4.2009keHuoneiston J haltija kertoo sähköpostitse venttiiliasennuksen onnistuneen ja niitä asennetun 7 kpl. Samalla saan huoneistoa J koskevan "työkortin", jossa huoneiston kokonaistilavuuden perusteella venttiilien minimimääräksi lasketaan 5 l/s venttiilikohtaisella ilmamääräarviolla 6 kpl.- Huoneiston J kokonaistilavuus on sama kuin huoneistossani (huoneistopinta-ala 82,5 m²)
16.4.2009toOlen sairaslomalla kotona ja kuulen, että venttiilejä asennetaan huoneistoon C. Venttiilejä asennetaan ulkoa laskettuna seitsemän kappaletta.
16.4.2009toMyyjä soittaa päivällä ensimmäisen kerran ja ehdottaa mitään kysymättä asennuspäiväksi seuraavan viikon keskiviikkoa (2009-04-22). Huoneistoissa on kuulemma eroja ja tarkat asennuspaikat valitaan tapauskohtaisesti. Pyydän myyjää käymään paikalla, jotta saisin tietää asennuspaikat. Hän katsoo huoneiston kaikki ikkunat ja kertoo, että jos venttiilejä asennetaan, niin on pakko asentaa niin monta kuin nykyiset säädökset edellyttävät, kuten muissakin huoneistossa. WC:n ikkunan osalta esitän huolen tuloilman kulkemisesta muihin huoneisiin, jos WC:hen asennettaan venttiili, mutta myyjä sanoo, että venttiili asennetaan, koska talon WC:issä ei missään ole ollut "ollenkaan ilmanvaihtoa". Ilmoitan, että en missään tapauksessa halua yhtään venttiiliä, joka ei ole säädösten vuoksi pakollinen. Pyynnöstäni huolimatta en saa tarvittavien venttiilien lukumäärää paperilla tai edes suullisesti. - "Kuluttajalle on annettava riittävästi tietoja esimerkiksi korjaamo- tai remonttityöstä ja sen lopputuloksesta. Kuluttajaa on neuvottava myös työn järkevästä teettämistavasta."
- Yhden venttiilin hinta on työmäärästä riippuen noin 78-114 €, joten asennettavien venttiilien määrä vaikuttaa ratkaisevasti kokonaiskustannuksiin ja ostopäätökseen.
17.4.2009peLähetän myyjälle sähköpostia, jossa ilmoitan haluavani ennen ehdotettua asennuspäivää kirjallisen työsuunnitelman, joka sisältää asennettavien venttiilien määrän, jotta voin laskea kokonaishinnan ja päättää, haluanko venttiilejä ollenkaan. Ilmoitan jälleen, että en missään tapauksessa ota yhtään venttiiliä, joka ei ole säädösten vuoksi pakollinen. Sähköpostiin en saa vastausta.
20.4.2009maMyyjä soittaa päivällä ja kertoo, että asennustyöt ovat edenneet suunniteltua nopeammin ja ehdottaa asennuksen tekemistä jo seuraavana päivänä (2009-04-21). Loppuviikon matkan takia tämä sopii minulle keskiviikkoa paremmin, suostun asennuspäivän muutokseen. Otan puheeksi perjantaina lähettämäni sähköpostin, jolloin myyjä kertoo, että venttiilejä on pakko asentaa niin monta kuin nykyiset säädökset edellyttävät, kuten muissakin huoneistossa. Huoneistoissa on eroja ja tarkat asennuspaikat valitaan tapauskohtaisesti. Ilmoitan jälleen, että en missään tapauksessa halua yhtään venttiiliä, joka ei ole säädösten vuoksi pakollinen.
20.4.2009maTyhjennän huoneiston kaikkien ikkunoiden edustat sekä sisältä ja ulkoa varmuuden vuoksi siltä varalta, että asennus suoritetaan seuravana päivänä.
21.4.2009tiTyömiehet saapuvat paikalle 15 minuuttia sovittua myöhemmin (klo 8.15). He eivät esitä mitään paperia, josta ilmenisi asennettavien venttiilien määrä. Miehet menevät ovelta suoraan asennustöihin ja joudun erikseen puuttumaan parkettilattian puutteelliseen suojaamiseen. Koska ikkunoiden edustojen tyhjennys hankaloitti kohtuuttomasti asumista ja huoneistoihin C ja J edellisellä viikolla asennettujen venttiilien määrä on hyväksyttävä (7 kpl, tarjouksen perusteella laskettuna noin 700 €), annan työmiesten jatkaa asennustyötä ja poistun myöhästyneenä työmatkalleni.
21.4.2009tiPäivällä myyjä soittaa ja kertoo työmiesten lukinneen itsensä asunnon ulkopuolelle. Myyjä kertoo samalla olevansa vaihtamassa kaksi 40 cm venttiiliä pienemmiksi, koska isommat venttiilit eivät sopineet huoneiston ikkunoihin. Joudun lähettämään isäni paikalle avaamaan ulko-oven.
21.4.2009tiPalaan illalla töistä ja havaitsen venttiilejä asennetun peräti yhdeksän kappaletta. Keittiön ikkunan viisteessä on maalipinta vaurioitunut niin, että alempi tumma maalikerros näkyy lävitse.
22.4.2009keSelvitän muihin huoneistoihin asennettujen venttiilien määrää ja sitä, kuinka työ on onnistunut.
23.4.2009toSaan sähköpostitse laskun yhdeksästä venttiilistä (yht. 924,75 €). Lisäksi laskussa laskutetaan erikseen 9 kpl suodattimia, vaikka käsiini saamassani tarjouksessa mainitaan vain vaihtosuodattimien "(tarvittaessa)" hinta. Asennettuihin venttiileihin sisältyvät suodattimet kuuluvat tämän perusteella venttiiliin hintaan. Laskun eräpäivään 2009-04-28 on viisi päivää aikaa.- Eräpäivä on varsin aikaisin kuluttajakaupaksi.
- Lasku oli lähetetty ainoastaan avovaimoni sähköpostiosoitteeseen, joka ei ollut ollenkaan mukana työn tilaamisessa.
23.4.2009toOtan yhteyttä myyjää sähköpostitse ja pyydän kirjallista selvitystä niistä "säädösten mukaisista" perusteista, joilla huoneistoni edellyttää peräti yhdeksän venttiilin asentamista. Ilmoitan myös keittiön maalivaurioista. Sähköpostiin en saa vastausta.
24.4.2009pePalaan työmatkalta ja aloitan pihalla maalaustöitä. Puutarhakalusteiden joukosta löytyy 9 kpl suodattimia.
27.4.2009maKirjoitan valituksen ja hyvitysvaatimuksen yritykselle ja yritän faksata sen laskussa ja www-sivuilla ilmoitettuihin faksinumeroihin tuloksetta. Myöskään sähköpostitse lähettäminen www-sivuilla ilmoitettuun osoitteeseen ei onnistu. Lähetän valituksen laskussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen sekä myös tulostettuna postitse yrityksen osoitteeseen. Valituksessa vaadin laskun pienentämistä kahden ylimääräisen venttiilin verran, tilaamattomien vaihtosuodattimien poistamista ja hyvitystä keittiön vaatiman korjausmaalauksen vuoksi. Vaadin kirjallista vastausta valitukseen.
28.4.2009tiMyyjä soittaa ja tarjoutuu korjaamaan maalivauriot samana iltana. Lisäsuodattiminen tilaamisesta oli kuulemma sovittu taloyhtiön kanssa, mutta koska itse toimin työn tosiasiallisena tilaajana ja laskun maksajana en hyväksynyt sitä, että lisäsuodattimet myytiin minulta kysymättä. Venttiilien oikeasta lukumäärästä ei päästy sopuun, sillä myyjä väittää, että huoneistoihin on asennettu oikea määrä venttiilejä ja se vaihtelee huoneistoittain. Nyt myyjä kertoo, että venttiilikohtainen ilmamäärä pitääkin laskea 4 l/s mukaan 5 l/s sijaan, joka nostaa venttiilien minimimäärää. Pyytämääni kirjallista vastausta ei kuitenkaan vielä saatu. Lisäksi myyjä väittää asiakkaan antaneen hyväksynnän kahden 40 cm venttiilin vaihtamiseen neljään 30 cm venttiiliin samassa puhelussa, jossa myyjä pyysi apua oven ulkopuolelle jääneille työmiehille. Muihin huoneistoihin asennettujen venttiilien määrällä ei myyjän mukaan ole mitään merkitystä tässä asiassa. Joissain huoneistoissa mm. WC:n venttiili on kuulemma jätetty asukkaan toivomuksen vuoksi pois (pelko ilman kulkeutumisesta väärään suuntaan). - Voiko myyjä sopia kolmannen osapuolen kanssa lisätarvikkeista, joita palvelun tilaaja ei ole pyytänyt, asiakkaalle ennakkoon kertomatta, ja laskuttaa näistä asiakasta?


Vastausta siihen, miksi huonejaoltaan samanlaisessa B-huoneiston yläkerrassa (keittiö+olohuone) on vain kolme venttiiliä (2 x 30 cm K + 1 x 40 cm OH), kun omassa keittiö+olohuone-yläkerrassani "tarvittiinkin" neljä venttiiliä (2 x 30 cm K + 2 x 40 cm OH), ei myyjä kerro (myös B-huoneistossa on ikkuna samassa kohtaa, missä neljäs venttiili on). Muihin huoneistoihin asennetuilla venttiileillä ei ole merkitystä tapaukseni kannalta. Myyjä kertoo taloyhtiön antaman luvan asentaa venttiilit halutessaan omalla kustannuksellaan olevan säädösten vastainen ja hän asentaa riittävän määrän venttiilejä kaikkiin huoneistoihin päätöksestä riippumatta.- Muihin huoneistoihin asennetut venttiilit olivat kuitenkin ostopäätöksen perusta.
- Jos taloyhtiö on tehnyt myyjän mielestä sopimattoman päätöksen, saako myyjä ajaa sen yli asiakkaalta kysymättä ja asiakkaalle asiasta etukäteen kertomatta?
- Ilmoitan myyjälle että en ole samaa mieltä esitetyistä asioista ja vaadin edelleen hyvitystä koskien "ylimääräisiä" venttiileitä ja tilaamattomia vaihtosuodattimia.
28.4.2009tiMyyjä käy korjaamassa maalivauriot keittiössä. Samalla saan laskelman, jossa 4 l/s venttiilikohtaisella ilmamääräarviolla koko huoneistossa pitää olla vähintään 8 venttiiliä. Laskelmassa on myös toteutunut venttiilien määrä tyypeittäin (7 + 2 kpl), joten se on tehty vasta asennuspäivän jälkeen, huolimatta päiväyksestä 2009-04-20.- Myyjällä on mukana väritulosteet vauriokohdan valokuvista, jotka on tulostettu 2009-04-27 lähettämästäni sähköpostista (kirjeitse postitetussa valituksessa oli mustavalkokuvat).
- Silti sähköpostiin ei tullut vastausta sähköpostitse, vaikka kirjallista vastausta erikseen pyysin asian selvittämisen helpottamiseksi.
28.4.2009tiMaksan laskusta arvioimani kiistattoman osan (696,70 €), eli vähennän tilaamattomat vaihtosuodattimet ja 2/9-osan venttiilien materiaali- ja asennustyökuluista (yht. 228,40 €).
28.4.2009keTaloyhtiön isännöitsijä vahvistaa sähköpostitse, että "mitään ei ollut pakko ostaa". Hän myös lähettää huoneiston F (82,5 m²) "työkirjan", jossa ilmamäärällä 5 l/s on venttiilien minimimääräksi on saatu 6 kpl.
28.4.2009keKysyn asiasta kuluttajaneuvonnasta saadakseni arvion siitä, onko asiassa oikeasti tapahtunut palvelun virhe. Kuluttajaneuvoja ihmettelee varsinaisen riita-asian lisäksi sitä, miksi myyjä ei ole antanut kirjallista vastausta tehtyyn valitukseen. Kuluttajaneuvoja ilmoittaa haastattelevansa myös myyjää ja soittavansa uudelleen.
28.4.2009keKuluttajaneuvoja soittaa ja kertoo myyjän kertomuksen perusteella, että kummankaan osapuolen näkemys ei ole yksiselitteinen ja sovintoa ei ole odotettavissa ilman jatkotoimia. Hän suosittelee asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, mikäli asiaan halutaan ratkaisu. Tämä ei kuitenkaan takaa hyvityksen saamista, sillä myyjä todennäköisesti vaatii asian käsittelyä oikeudessa.
29.4.2009keMaksan laskusta loppuosan (228,40 €), jotta myyjä ei voi laittaa laskua perintään ja siten tuottaa tarkoituksellisesti ylimääräistä riesaa.
30.4.2009toLähetän myyjälle sähköpostiviestin, jossa kerron että en edelleenkään hyväksy saamiani vastauksia, mutta päätän mahdollisista jatkotoimista myöhemmin.
30.4.2009toMyyjä soittaa ja selittää, että kuluttajaneuvoja oli pitänyt hänen perusteluaan oikeana. Myyjä toistaa samoja perustelujaan yhä uudelleen ja uudelleen välillä ääntään korottaen ja puhuu käräjille viemisestä ja kahdesta työmiehestään todistajina. Hän myös väittää, että olen omavaltaisesti jättänyt laskusta maksamatta osan ja hän ei siksi ole voinut maksaa työmiehille palkkaa. Pyydän myyjää rauhoittumaan ja kerron, että työtekijöiden palkanmaksu ja -maksuperusteet on myyjän yrityksen ja työntekijöiden välinen asia eikä se liity tähän tapaukseen, koska olen ostanut palvelun yritykseltä, enkä palkannut yksittäisiä työmiehiä. Vastaan myös useampaan kertaan, että lasku on maksettu kokonaan. Myyjä väittää, että laskua ei ole maksettu. Selitän myyjälle, että lasku on maksettu kahtena erillisenä tilisiirtona. Myyjä vaikuttaa hämmästyneeltä ja päätämme keskustelun.- Palkan maksaminen työmiehille vasta asiakkailta saatujen tulojen jälkeen ei anna hyvää kuvaa yrityksen vakavaraisuudesta.
- Koska maksu suoritettiin saman pankin sisällä, myyjä olisi voinut nähdä laskun loppuosan maksettuna heti edellisenä päivänä. Tätä hän ei kuitenkaan vaivautunut tarkistamaan, vaan soitti uhkaavan puhelun.

Liitetiedostoja

Tarjous 25.2.2009
Koko kiinteistöä koskeva tarjous. Ei oteta kantaa asennettavien venttiilien määrään. Myöhemmin, kun määrän olisi voinut määrittää, Korvausilma Oy ei kuitenkaan pyynnöistä huolimatta tee uutta tarkempaa huoneistokohtaista tarjousta.
Lasku 21.4.2009
Ensimmäinen dokumentti, josta selviää asennettavien venttiilien määrä ja kokonaiskustannukset. Tosin tässä vaiheessa venttiilien määrän oli saanut selville silmin katsomalla. Maksuaikaa laskun saapuessa jäljellä ruhtinaalliset kaksi arkipäivää.
 
To see PanuWorld's finest appearance, update your web browser!