"Katukielen" sanasto ja lyhyt kielioppi

Pikaopas Helsinkiläisen rullaluistelumurteen saloihin

1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa Katukiitäjillä oli Helsingissä merkittävän kokoinen aktiivinen rullaluisteluporukka. Nykyisin saman porukan rippeitä liikkuu edelleen luistimilla ja heidät tunnistaa helpoiten oudolta kuulostava lyhennekielestä, joka aikoinaan "katukieleksi" nimettiin.

Lyhennekieli muotoutui, kun oli tarve pystyä nopeasti ja kuuluvasti varoittaa kanssaluistelijoita havaituista vaaroista. Aluksi varoitushuudoissa painotettiin armeijatyyliin sanan viimeistä tavua selkeyden parantamiseksi. Muutaman vuoden kuluessa laiskuuden vuoksi sanojen alkuosat katosivat kokonaan, kun porukka ymmärsi varoitushuudot jo yhden tavun perusteella.

Nyttemmin uuden luistelijasukupolven tultua "katukielen" käyttö on vähentynyt, mutta sitä edelleen kuulee vanhemmilta luistelijoilta Katukiitäjien kaupunkiluisteluissa (huom. kaikille avoimia tapahtumia, tule mukaan!) ja pidemmissä luistelutapahtumissa. Ulkomaalaisten luistelijoiden kanssa luisteltaessa helposti lausuttava lyhennekieli on omaksuttu monesti jopa normaalisuomea nopeammin.

Lauserakenne — Basic syntax

"Katukielen" virkkeet ovat lyhyitä ja tiiviitä. Suurin osa kielestä muodostuu varoitushuudoista, joiden lauserakenne noudattaa seuraavaa kaavaa:

(Lukumäärä –) vaarat (– suunta)

Vaarat tarkoittaa yhtä tai useampaa samaa tai eri vaaraa, jotka ovat joko paikallaa tai lähestyvät samasta suunnasta. Lukumäärää ilmaisevaa sanaa käytetään harvoin, sen sijaan lukumäärä ilmaistaan toistamalla vaaraa tarkoittavaa tavua (ks. lukusanat). Suunta lisätään, mikäli on tarpeen korostaa mistä suunnasta vaara lähestyy.

Liikkuvat vaarat — moving dangers

Lyhyt muoto
Short form
Pitkä muoto
Full form
Selitys
Description
Esimerkki
Example
-RÄ
pyöRÄ
Polkupyörä
Bicycle
RÄ-KAA
(pyörä takaa, bike overtaking)
-TO
auTO
Henkilöauto tai pakettiauto
Car
TO
(auto, car)
-KA
rekKA
Kuorma-auto tai raskas ajoneuvoyhdistelmä; maantieluistelussa varoittaa voimakkaasta ilmavirrasta ohituksen jälkeen
Lorry or truck; danger of heavy air flow in road skating
KA-EDES
(rekka edestä, truck from front)
-NU
vauNU
Matkailuauto tai -vaunu
Mobile home, caravan
NU-NU-EDES
(kaksi asuntovaunua edestä, two caravans from front)
-PO
moPO
Kaksipyöräinen ajoneuvo (moottoripyörä tai mopo)
Two-wheeled vehicle (motor cycle or moped)
PO-PO-TO
(kaksi motoristia ja auto tulossa, two motorists and a car coming)
-SI
busSI
Linja-auto
Bus
SI-KAA
(bussi takaa, bus behind)
-KIA
jalankulKIJA
Kävelevä tai juokseva ihminen
Walking or running person
KIA-KEE
(kävelijä oikeelta, pedestrian from the right)
-LIA
luisteLIJA
Rullaluistelija
(Inline) skater
LIA-LIA-EDES
(kaksi rullaluistelujaa edestä, two skaters from front)
-LE
**********
Sauvarullaluisteluja; varottava sauvoja
Nordic skater; danger of sticks (poles)
LE-KAA
(sauvaluistelija ohittaa, nordic skater overtaking)
-RA
koiRA
Koira (vapaana tai taulutushihnassa); yllättävä käyttäytyminen mahdollista Dog (with or without leash); get ready for unexpected behavior RA-RA-RA-RA
(pieni kennel ulkoilulla, four dogs)

LAPSI
Nuori tienkäyttäjä; yllättävä käyttäytyminen mahdollista
Young person; get ready for unexpected behavior
LAPSI
(lapsi tiellä, child on the way)

Suunnat – directions

Suuntasanoja käytetään yhden tai useamman vaaraa kuvaavan tavun perässä ilmaisemaan vaaran esiintymis- tai saapumissuunta, ellei se muuten oli täysin ilmeistä.

Lyhyt muoto
Short form
Pitkä muoto
Full form
Selitys
Description
Esimerkki
Example
EDES

Edessä, edestä
Front, from the front
KA-EDES
(rekka-auto edestä, truck from front)
-KAA
taKAA
Takana, takaata
Behind, from the behind
RÄ-KAA
(polkupyörä ohittaa, bike overtaking)
-SEEN
vaSEEN
Vasemmalla, vasemmalta
On the left, from the left
TO-SEEN
(auto tulee risteykseen vasemmalta, car entering the crossing from the left)
-KEE
oiKEE
Oikealla, oikealta
On the right, from the right
PO-KEE
(mopo tulee oikealta, moped coming from the right)

KÄÄNTYY
Vaaran kohde kääntymässä eteen
The object is turning and may block the way
TO-KÄÄNTYY
(auto kääntymässä vaarallisesti risteyksessä, car turning dangerously in a crossing)

Kiinteät vaarat — fixed dangers

Lyhyt muoto
Short form
Pitkä muoto
Full form (+plural)
Selitys
Description
Esimerkki
Example

REIKÄ (REIKIÄ)
Aukko päällysteessä; vaara erityisesti kompastumisesta tai luistimen juuttumisesta
Hole on the pavement; especially danger of tripping or jamming the skate


KUOPPA (KUOPPIA)
Kuoppa tai notkelma päällysteessä; vaara erityisesti horjahtamisessa
Smooth pit on the pavement; especially danger of overbalancing


SAUMA
Luistelusuuntaan nähden poikittainen halkeama tai sauma päällysteessä
A crack or seam on the pavement (transverse to the skating direction)

-LO
RAILO (RAILOJA)
Luistelusuunnan suuntainen halkeama päällysteessä; vaara kompastumista tai luistimen juuttumisesta
Crack on the pavement (longitudinal); danger of jamming the skate


REUNA
Askelma, esim. reunakivi (ylös- tai alaspäin)
Step, e.g. kerbstone (up or down)


KANSI
Kaivo, jonka kansi on vaarallisesti päällysteen tason ylä- tai alapuolella
Manhole with lid dangerously above or below the pavement

-SKAA
******
Ulostetta (useimmiten eläimen) tiellä
Shit (usually animal) on the road


ROSKA (ROSKAA)
Rojua tiellä; multaa, oksia, renkaanpaloja jne.
Junk on the road; mud, twigs, tyre pieces, etc.


HIEKKAA
Hiekkaa tai soraa tiellä; vaara erityisesti liukastumisesta tai luistimen uppoamisesta hiekkaan
Sand on the road; especially danger of slipperiness or soft surface


KIVI (KIVIÄ)
Kiviä tai karkeaa sepeliä tiellä; vaara erityisesti kompastumisesta tai kiven juuttumisesta luistimeen
Stone or rough gravel on the road; danger of tripping or jammed skate

-PYI
KÄPYI
Käpyjä tiellä (usemmiten männyn-); turkulaisten luistelijoiden tuoma vierasperäinen sana
Cones on the road (usually pine cones); a foreign word from Turku language

-TÄ
VETTÄ
Vettä tiellä
Water on the road

-MÖÖ
mömMÖÖ
Pehmeää tai tahmeaa päällystettä; varauduttava erityisesti vauhdin tökkäämiseen
Soft or sticky surface; get ready for sudden deacceleration


SOILE
Luistelusuuntaan nähden poikittainen pitkä (useimmiten tien kokonaan ylittävä) kyhmy, muodoltaan pyöreäreunainen; alunperin Soile Kallion kaatumisen (FinLine 2000, Tampere) mukaan
Round ridge (transverse to the skating direction) on the pavement; origination from Mrs. Soile Kallio's skating accident (in Tampere on FinLine 2000)

Liikennevalot — Traffic signals

Lyhyt muoto
Short form
Pitkä muoto
Full form
Selitys
Description
Esimerkki
Example
-REE
vihREE
Vihreä valo, ei tarvitse jarruttaa
Green light, no need to brake

-NEEN
punaiNEEN
Punainen valo, jarruttaminen tarpeen
Red light, need to brake

-KUU
vilkKUU
Vilkkuva vihreä valo jalakulkuopastimessa, kiire tien ylitykseen
Blinking green light, hurry to cross the road before the red light

PUOLI-REE

Vihreä valo kaksiosaisen suojatien ensimmäisellä osalla, mutta punainen toisella (myös muita muotoja, esim. 1/3-REE tai 2/3-REE)
Green light for the first part of two-part pedestrian crossing, red on the second part (other fractions possible, too)

TÄYS-REE

Vihreä valo kaikilla suojatien osilla
Green light on all parts of the pedestrian crossing

Lukumäärät — Numerals

Katukielessä esineiden ja vaarojen lukumäärä ilmaistaan toistamalla sanaa vastaava määrä kertoja. Tämä on helppo tapa ilmaista lukumäärä ja mahdollistaa lukumäärän tarkentamisen saman huudon jatkuessa. Joissakin harvoissa tilanteissa, jos lukumäärä on tarkasti tiedossa, määrä ilmaistaan lukusanalla, joka sijoitetaan asiaa kuvaavan sanan eteen.

Kappalemäärän, joka todennäköisesti on enemmän kuin neljä, tapauksessa käytetään sanan monikkomuotoa. Alle neljän kappaleen esiintymissä monikkomuotoa on vältettävä, jotta luistelijat pystyvät itse laskemaan milloin kaikki vaaratilanteet on ohitettu.

Lyhyt muoto
Short form
Pitkä muoto
Full form
Selitys
Description
Esimerkki
Example
KAKS

Kaksi
Two
KAKS-RÄ-EDES = RÄ-RÄ-EDES
(kaksi polkupyöräilijää edessä, two bicyclists  from the front)

KOLME
Kolme
Three
KOLME-PO-KAA = PO-PO-PO-KAA
(kolme mopoa ohittaa, three mopeds overtaking)

NELJÄ
Neljä
Four
NELJÄ-RA-SEEN = RA-RA-RA-RA-SEEN
(koiranulkoiluttaja neljän rakin kanssa tulossa vasemmalta, four dogs on the left)

Luisteluohjeet – Skating instructions

Ryhmässä luisteltaessa näillä sanoilla kerrotaan , minne päin risteyksessä edetään.

Lyhyt muoto
Short form
Pitkä muoto
Full form
Selitys
Description
Esimerkki
Example
-SEEMPAAN
vaSEEMPAAN
Käännös vasemmalle risteyksessä
Turn left at the crossing

-KEELLE
oiKEELLE
Käännös oikealle risteyksessä
Turn right at the crossing

Muut – Miscellaneous

Vakiintuneet sanat ja ilmaisut, jotka eivät kuulu mihinkään edellämainituista ryhmistä.

Lyhyt muoto
Short form
Pitkä muoto
Full form
Selitys
Description
Esimerkki
Example

TAKAAGI
(-TO-huudon perässä maantieluistelussa:)
Henkilöauto myös takaa; alunperin japanilaisen F1-autolija Toranosuke Takagin mukaan
(After -TO in road skating:)
A car also from behind; originating from the name of Japanese F1 driver Toranosuke Takagi 
TO-TO-TAKAAGI
(kaksi autoa edestä ja auto tai useampi takaa, two cars from the front and one or more from the back)
EI
EI takaa
(Huudon perässä maantieluistelussa:)
Takaa ei tulijoita
(In road skating:)
Empty road behind
KA-EI
(kuorma-auto edestä; takaa ei tulijoita, lorry ahead, empty road in the back)
EIKU-

Korjaus, korjaa aiemman virheellisen varoituksen tai ohjeen
Correction, corrects the former incorrect warning or instruction


VAARA OHI
Peruutus, vaaran aiheuttaja poistunut kohtaamatta luistelijoita
Cancellation, the dangerous object has been disappeared without meeting the skaters

 
To see PanuWorld's finest appearance, update your web browser!